Hvad er personlig udvikling?

0
218

Personlig udvikling er i sig selv noget alle mennesker oplever hele tiden – ofte uden at være bevidste om det. Det er netop bevidstgørelsen af personlig udvikling, som har skabt en voldsom interesse og industri med et hav af menninger og strategier om, hvordan vi bedst lever vores liv.

Hvordan vi bør leve vores liv defineres af samfundets normaliserende institutioner. Personlig udvikling er ofte redskaber og kvalifikationer til, hvordan vi kan opfylde de krav og normer, som samfundet stiller – ofte ud fra præmissen; jo bedre man tilpasser sig, jo mere succesfuld bliver man som menneske.

Men er det i sig selv kriteriet for ”lykke”? Mange stiller sig dette spørgsmål, hvilket betydet, at flere og flere søger spirituel og intellektuel inspriation fra fremmede kulturer, hvilket bl.a. ses i form af New Age bevægelsen.

Personlig udvikling er således et bredt begreb, som hele tiden defineres.

Grundprincipper og bestanddele

Den græske filosof Aristoteles (384 f. Kr. – 322 f. Kr.) definerede i sit værk “Den Nikomacheiske Etik” personlig udvikling som en kategori af phronesis eller praktisk visdom, hvor dyder fører til eudaimonia, som kan oversættes som ”lykke”, men mere præcist skal forstås som ”menneskelig blomstren” eller ”at leve godt”.

Aristoteles’ filosofi påvirker også den vestlige forståelse af personlig udvikling den dag i dag.

Personlig udvikling er en bred betegnelse, som vedrører alle aktiviteter, der højner selvviden og identitet, udvikler talenter og potentiale, bygger menneskelig kapital og tilgængelighed for arbejdsmarkedet, forbedrer livskvalitet og bidrager til realiseringen af drømme og bestræbelser.

Personlig udvikling er ikke i sig selv begrænset til selvudvikling, men også inbegrebet formelle og uformelle aktiviteter, der har til hensigt at udviklingen af andre. Dette er dybt institutionaliseret i samfundets normaliserende opdragelses- og uddannelsesmønstre i form af læreren, guiden, rådgiveren, manageren, coachen, mentoren osv.

Eftersom personlig udvikling tilegnes i en institutionel sammenhæng, vedrører personlig udvikling metoder, programmer, redskaber, teknikker og evalueringssystemer, som støtter menneskelig udvikling på det individuelle plan i institutionerne.

På det individuelle plan omfatter personlig udvikling følgende aktiviteter:Forøgelse af selvbevisthed

Tilegenelse af større selvviden

Udvikling af identet

Udvikling af forcer og talenter

Forøgelsen af velstand

Åndelig udvikling

Vægttab

Opbygning af menneskelig kapital og tilgængelighed for arbejdsmarkedet

Forbedring af helbredet

Udlevelse og realisering af ambitioner og drømme

Starte egen virksomhed eller opnå personlig selvstændighed

Definering og udførelse af planer over personlig udvikling

Forbedring af sociale færdigheder

Begrebet personlig udvikling er bredere end selvudvikling eller selvhjælp, eftersom det også indbefatter det at hjælpe andre.

Samfundsmæssige tendenser

Personlig udvikling som evalueringssystem

Ud over at udvikle sig selv og andre er personlig udvikling en fremgangsmåde og et forskningsfelt. Som en fremgangsmåde er personlig udvikling indbegrebet metode, læreprogrammer, evalueringssystemer, redskaber og teknikker. Som et forskningsfelt optræder personlig udvikling mere og mere i videnskabelige tidsskrifter.

Enhver form for udvikling – økonomisk, politisk, biologisk, organisatorisk eller personlig – behøver en struktur, hvis man ønsker at vide, hvorvidt der har været forandringer. I tilfældet af personlig udviklet fungerer et individ ofter som den primære dommer af forbedringer, men gyldigheden af objektive forbedringer kræver evaluering på baggrund af standardiserede kriterier.

Personlig udvikling kan også omfatte mål eller standarder, som definerer formål, strategier eller planer for opnåelse af:

 • Mål
 • Måling og vurdering af fremskridt
 • Niveauer eller trin, som definerer milepæle langs en udviklingsvej
 • Et feedback-system til at skaffe information om forandringer.

Personlig udvikling som industri

Formidling af personlig udvikling er i høj grad blevet kommercialiseret på såvel B2C (business-to-consumer) markedet som B2B (business-to-business) markedet:

B2C

B2C-markedet involverer salg af bøger, e-Learing, workshops, coaching, kurser og teknikker til privatpersoner. Markedet kan inddeles i følgende brancher:

 • Det kosmetiske ydre:
  • motion
  • skønhedstips
  • vægttab
 • Åndelig udvikling:
  • yoga
  • asiatisk kampkunst
  • meditation
B2B

B2B-markedet involverer også programmer – imodsætning til B2C-markedet sælges der programmer til virksomheder, ministerier og offentlige instanser, som redskaber til eksempelvis styring af effektivitet og kvalitet.

B2B-programmer omhandlende personlig udvikling kan involvere:

 • Træning
 • Trænings- og udviklingsprogrammer
 • Teknikker og redskaber til personlig udvikling
 • Selv-estimering
 • Feedback
 • Coaching

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here